Project Description

RealityCapture

Fotogrametrický softvér

Podrobná špecifikácia
RealityCapture je výnimočný a moderný fotogrametrický softvér, ktorý nastavuje nové štandardy v 3D spracovaní dát.

Scan&Share

Create 2D/3D maps

Full body scan

Laser scans+Images

3D printing

Assets for Game/Movie

RealityCapture je momentálne najrýchlejší fotogrametrický softvér na trhu, ktorý prináša vysokú mieru efektivity do vašej práce a umožňuje zamerať sa presne na vaše ciele. Vytvárajte z fotografií či laserových skenov scenérie virtuálnej reality, textúrované 3D modely, detailné ortofoto projekcie, georeferencované mapy, to všetko plne automaticky.

Kľúčové vlastnosti:

 • Import Foto/Video
 • Import laserových skenov/mračna bodov
 • Spájanie fotografií s laserovými skenmi/mračnom bodov
 • Tvorba uzavretých TIN modelov
 • Import vlastných TIN modelov a UV máp
 • Textúrovanie/Ofarbovanie
 • Tvorba rozdielových máp
 • Nástroje na podrobnú úpravu 3D modelov
 • Práca s vlícovacími bodmi a georeferencovanie
 • Automatická detekcia cieľových značiek/vlícovacích bodov
 • Podpora dát PPK/RTK z bezpilotných leteckých systémov
 • Tvorba ortofotosnímok/ortofotomáp
 • Tvorba digitálnych modelov terénu/reliéfu
 • Výpočty vzdialeností, plôch a kubatúr
 • Automatická klasifikácia mračna bodov do tried
 • Online zdieľanie/upload a export dát
 • Dávkové spracovanie dát
 • Rozhranie príkazového riadku, podpora skriptov
 • A mnoho ďalších …

Chcem viac informácii alebo predvedenie

Využitie v oblastiach/Aplikácie

 • Geodézia, kartografia, letecké snímkovanie
 • Vizuálne efekty, Virtuálna realita
 • Hráčske prostredie
 • Skenovanie rozličných objektov, tvorba 3D skenov a 3D modelov
 • Forenzné vedy, rekonštrukcia nehôd a kriminálnych prípadov
 • BIM a AFC
 • 3D tlač a reverzné inžinierstvo
 • Dokumentovanie a obnova kultúrnych pamiatok
 • Výskum, vývoj, vzdelávanie

HW požiadavky a kompatibilita

 • Offline spracovanie, bez potreby cloudu
 • 64 bit PC s min. 8GB RAM
 • 64bit Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 alebo Windows Server 2008+
 • NVIDIA grafická karta CUDA 2.0+ a 1GB RAM
 • Odporúčané použitie PC s min. 4 CPU jadrami, 16GB RAM a 1024 CUDA

RealityCapture YouTube video

Súvisiace produkty

Delair UX11 PPK

Bezpilotné lietadlo

Trimble X7

3D laserový skener

Trimble TX8

3D laserový skener

Trimble SX10

Skenovacia totálna stanica