Odteraz využijete GNSS prijímače Trimble naplno!!!

Služba SKPOS dnes poskytuje korekcie zo všetkých družicových systémov

V tomto článku Vám zodpovedáme najčastejšie otázky, ktoré súvisia s touto zmenou poskytovania korekcií:

Otázka 1: Mám GNSS prijímač Trimble, ktorý podporuje všetky družicové systémy. Ako si mám nastaviť meranie s najnovšími korekciami z SKPOS, aby som mohol využívať aj korekcie z Galileo a BeiDou?

Užívatelia GNSS zariadení Trimble si vedia nastaviť svoje zariadenia jednoducho v softvéri Trimble Access, ktorý majú v kontrolných jednotkách Trimble, nasledovne:

1.) zapnite si v kontrolnej jednotke softvér Trimble Access 

2.) kliknite na Nastavenia – Pripojiť – GNSS spojenia – skpos (pozn.: ak chcete editovať „skpos“, musíte byť odpojení od internetu. Preto v prípade, že nie je možná editácia, musíte zakliknúť v menu „GNSS spojenia“ ikonu „zavesiť“

3.) je potrebné prepísať  cestu pod možnosťou „Pripojiť priamo na bod pripojenia„. V súčasnosti tam máte napr. „SKPOS_CM_31 resp. SKPOS_CM_CMRx“. Tento názov premenujte na „SKPOS_CM_32“ . Nastavenie potvrďte a uložte.

4.) vráťte sa do menu Nastavenia

5.) kliknite na Štýly merania a dajte editovať štýl merania SKPOS

6.) kliknite na Nastavenie rovera a vykonajte nasledovné nastavenia podľa obrázka:

a.) vyberte si „Formát vysielania“ VRS (RTCM)

b.) zaškrtnite si na poslednej strane všetky systémy, ktoré váš GNSS prijímač Trimble podporuje

7.) nastavenie potvrďte a uložte

Po tomto nastavení môžete opäť vykonávať meranie pomocou SKPOS.

Po prvotnej inicializácii uvidíte na grafe so satelitmi všetky družicové systémy. Označenie družíc: GPS G, GLONASS R, Galileo E a BeiDou C.

Načítanie nových družíc môže pri prvej inicializácií trvať niekoľko minút. Družice ktoré sú vyznačené čiernou už využívate. Družice vyznačené modrou čakajú na načítanie.

Poznámka: 

Pre plné využitie aktuálnych družíc všetkých družicových systémov a čo najlepšiu kompatibilitu s korekciami zasielanými z SKPOS je potrebné mať aktuálny firmvér vo vašom GNSS prijímači.

Informácie o najnovšej verzii firmvéru a kompatibilite s jednotlivými GNSS prijímačmi Trimble nájdete TU, alebo sa informujte u našich predajcov. Telefón alebo e-mail nájdete v kontaktoch na našej webovej stránke. Ak nemáte aktuálny firmvér a máte firmvérovú záruku, kontaktujte nás a my vám bezplatne aktualizujeme GNSS prijímač Trimble.

Ak sa na váš prijímač už nevzťahuje záruka na firmvér, môžete si vyžiadať cenovú ponuku na obnovenie firmvéru u našich predajcov.

Otázka 2: Mám GNSS prijímač ktorý podporuje len satelitné systémy GPS a GLONASS. Viem si ho aktualizovať na systémy Galileo a BeiDou? Koľko má to bude stáť?

Pomocou tohto objednávkového formulára si viete zistiť, koľko stoja jednotlivé aktivácie Galileo a BeiDou vo vašom GNSS prijímači a priamo vytvoriť objednávku.

Po objednaní aktualizácie vám v našej spoločnosti zadarmo aktualizujeme GNSS prijímač a vykonáme všetky potrebné nastavenia.

Dotazník:

1. Vyberte verziu prijímača*


(Prijímač ktorý nie je v zozname má buď príjem všetkých družicových systémov aktivovaný alebo nepodporuje príjem Galileo a Beidou)

2. Vyberte, čo chcete aktivovať vo vybranom GNSS prijímači*

Galileo (375 € bez DPH)BeiDou (375 € bez DPH)Trojfrekvenčný príjem (2 400 € bez DPH)
Galileo (1 000 € bez DPH)
Galileo (1 200 € bez DPH)BeiDou (1 200 € bez DPH)
Galileo (1 200 € bez DPH)BeiDou (1 200 € bez DPH)

3. Vložte sériové číslo vybraného GNSS prijímača*

Sériové číslo sa nachádza na zadnej strane GNSS prijímača pod čiarovým kódom začínajúcim predvoľbou SN:

4. Vložte svoje kontaktné informácie*


5. Vložte svoje fakturačné údaje*


6. Ak máte odkaz pre nás, napíšte ho sem:*

Otázka 3: Mám starý GNSS prijímač, ktorý nepodporuje všetky družicové systémy resp. nemá dostatočný výkon pre spracovanie veľkého množstva signálov. Počul som, že GNSS prijímače Trimble sú najlepšie. Aké mám možnosti kúpy?

1.) Môžete osloviť nášho predajcu, ktorý Vám urobí predvedenie na mieste, ktoré si zvolíte.

Kontakt:

Ing. Dominik Laufík

obchod@geotronics.sk

+421 918 868 633

2.) Ak hľadáte kompletnú zostavu za výhodnú cenu, využite naše akciové balíky, ktoré sme prispôsobili pre najnovšie využitie SKPOS na Slovensku.

3.) Ak máte starý GNSS prijímač akejkoľvek značky, opýtajte sa nás na možnosti odkúpenia a vylepšite si tak cenu novej GNSS zostavy Trimble.

Kontaktný formulár:

1. Vložte svoje kontaktné informácie*


2. Napíšte nám o aké informácie máte záujem:*