Naša spoločnosť poskytuje okrem predaja aj servis a inštalácie aktualizácií na firmvéry (FW) do GNSS prijímačov, totálnych staníc a GIS zariadení, inštaláciu aktualizácií kancelárskych softvérov (SW) na spracovanie a prípravu dát, inštalácie aktualizácii poľných softvérov (SW) určených na zber dát. Súčasťou inštalácie aktualizácii je aj kompletné nastavenie a otestovanie zariadení aby bola zabezpečená bezproblémová prevádzka hneď po aktualizácii.

Ak potrebujete vykonať akúkoľvek aktualizáciu alebo reinštalovať svoje zariadenie, kontaktujte našu podporu zákazníkom:

Ing. Matej Oros           ☏: +421 918 579 733          ✉: obchod@geotronics.sk

Názov Verzia O aktualizácii Možnosti inštalácie Dátum
GNSS prijímače – FW 5.46
6.06 (R12)
Stiahnuť Trimble Instalation Manager 11.11.2019
Trimble S5, S7, S9 – FW H2.6.12 Stiahnuť Inštalácia na servisnom stredisku 20.05.2019
Trimble DiNi – FW R2.2.1 Stiahnuť Inštalácia na servisnom stredisku 28.05.2019
Trimble SX10 – FW S2.2.38 Stiahnuť Trimble Instalation Manager 01.02.2020
Trimble X7 3D R1.1.401 Stiahnuť Trimble Instalation Manager 11.05.2020
Trimble Accesss – SW 2020.00
2017.24
Stiahnuť Trimble Instalation Manager 01.05.2020
Trimble Business Center – SW 5.30 Stiahnuť Súbor na stiahnutie 27.04.2020
Trimble RealWorks – SW 11.2 Stiahnuť Súbor na stiahnutie 10.12.2019
Trimble EdgeWise – SW 5.3.1 Stiahnuť Súbor na stiahnutie
Inpho UASMaster – SW 10.0.3 Stiahnuť Súbor na stiahnutie 01.04.2020
Pathfinder Office – SW 5.90 Stiahnuť Súbor na stiahnutie 01.04.2018
TerraFlex – SW 4.7.1 Stiahnuť Súbor na stiahnutie 11.03.2020
TerraSync – SW 5.90 Stiahnuť Súbor na stiahnutie 01.04.2018
Penmap pre Android – SW 11.2 Stiahnuť Súbor na stiahnutie 15.07.2019