Project Description

Delair UX11 AG

Bezpilotné lietadlo

Podrobná špecifikácia
Efektívne UAV pre multispektrálne snímkovanie a určovanie stavu poľnohospodárskych plodín či lesných porastov

Pokrytie

150 ha

Rozlíšenie GSD

5cm

PPK

3G/4G

Delair UX11 Agriculture je inteligentné bezpilotné lietadlo určené pre profesionálov, ktorí mapujú zdravotný stav vegetácie, určujú vegetačné indexy a navrhujú adekvátne opatrenia, to všetko s geodetickou presnosťou bez použitia vlícovacích bodov !

Kľúčové vlastnosti Delair UX11 AG:

 • Doba letu 52 min
 • Váha 1.6 kg (aj s batériou)
 • Rozpätie krídel 1.1 m
 • Rýchlosť letu 54 km/h
 • PPK technológia – nie sú potrebné vlícovacie body!
 • Vzlet hodením z ruky, pristávanie jemne na brucho – podporované zabudovaným elektronickýcm diaľkomerom EDM
 • plne integrovaná multispektrálna kamera Micasense RedEdge MX sensor
 • Kalibrované spektrálne pásma – červené, zelené, modré, blízkoinfračervené, červené na hrane
 • Živý náhľad fotiek RGB/NDVI počas letu na displeji tabletu
 • 150ha pokrytie & 8 cm GSD & 122 m výška let
 • Komunikácia cez 2.4 GHz rádio & 3G/4G internet
 • Komunikačný dosah cez rádio 5 km (CE), 10 km (FCC)
 • Komunikačný dosah cez 3G/4G internet – neobmedzený podľa pokrytia
 • Plánovanie letu, ovládanie a bezpečnostné pokyny prostredníctvom Android aplikácie Delair Flight Deck
 • PPK spracovanie trajektórie a export snímok v cm presnosti v softvéri Delair After Flight
 • Jednoduchá preprava celého systému Delair UX11 v ľahkom odolnom ruksaku
 • Dáta s Delair UX11 sú priamo kompatibilné so softvérom Delair Aerial Inteligence
 • Delair Aerial Inteligence – online cloudový fotogrametrický softvér
 • Užívateľ si stiahne hotový produkt – mračno bodov, DSM, ortofotomozaiku, zdieľa produkt online, vykonáva výpočty a analýzy v modernom online prostredí
 • Dostupné analýzy pre oblasti: Poľnohospodárstvo a Lesníctvo, Povrchové bane a Lomy, Výstavba a Stavebníctvo, Elektrické vedenia a Koridory

Chcem viac informácii alebo predvedenie

Aplikácie/možné výstupy:

 • mapovanie & GIS
 • presné poľnohospodárstvo, lesníctvo
 • určovanie zdravotného stavu vegetácie, množstva vlahy, biomasy, chlorofylu rastlín, atď.
 • určovanie indexov NDVI, MCARI2, NDRE, VARI, PRI, CCCI, CIR, MSAVI2, atď.
 • inventár počtu a stavu poľnohospodárskych plodín, lesných porastov
 • ochrana životného prostredia, udržateľnosť zdrojov
 • ortofotomapy a ortosnímky,
 • digitálne modely terénu a reliéfu,
 • husté mračná bodov, TIN modely,
 • vrstevnicové plány, výškové profily,
 • výpočty plôch a kubatúr,
 • vektorizácia, klasifikácia objektov do tried,
 • detekcia kolízií elektrických vedení vs. vegetácie, atď.

Mapujte neviditeľné
s Delair UX11 AG

Objednať

Produktové video

Odporúčané príslušenstvo

Batéria pre UAV Delair UX11

150 €  bez DPH

Objednať

Súvisiace produkty

Trimble R12

Prémiový GNSS prijímač

Trimble R10

GNSS prijímač

Trimble R8s

GNSS prijímač

Trimble Geo 7X

Ručný GNSS prijímač