13. septembra 2018 sme sa ako sponzor zúčastnili seminára pre autorizovaných geodetov a kartografov A.G.K.2018 s tematickým zameraním „INŽINIERSKA GEODÉZIA – prípravný kurz pre uchádzačov“. Seminár bol zahrnutý do plánu dlhodobého vzdelávania autorizovaných geodetov a kartografov Komory geodetov a kartografov. Usporiadateľmi boli Katedra geodézie Stavebnej fakulty STU v Bratislave Komora geodetov a kartografov.

Seminár sa konal na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave na Stavebnej fakulte. Prednášajúci z Katedry geodézie Stavebnej fakulty STU v Bratislave si pre viac ako 60 účastníkov pripravili veľmi zaujímavé témy, ktoré sa stretli s pozitívnym ohlasom:

  • Uplatňovanie právnych a technických predpisov pri výkone vybraných geodetických a kartografických činností v oblasti stavebníctva a priemyslu
  • Mapové a geodetické podklady na projektovanie a výstavbu objektov. Kataster nehnuteľností vo vzťahu k výstavbe objektov, usporiadanie právnych vzťahov
  • Vytyčovanie stavebných objektov
  • Meranie posunov a pretvorení stavebných objektov. Analýza meraní posunov
  • Vytyčovanie a kontrola geometrických parametrov priemyselných objektov

Zaujímavé boli aj otázky a diskusie k jednotlivým témam.

Naša spoločnosť Geotronics Slovakia, s.r.o., sa na konferencii nezúčastnila len ako sponzor a hosť. Ako jediný autorizovaný distribútor geodetických zariadení Trimble na Slovensku sme mali možnosť na tejto výstave ukázať začínajúcim geodetom, ale aj geodetom z dlhoročnou praxou, najnovšie technológie pre meranie, vytyčovanie a skenovanie, ktoré Trimble ponúka.

Na našom stánku ste mali možnosť najnovšiu univerzálnu meraciu stanicu (UMS), alebo ako ju my nazývame skenovaciu totálnu stanicu Trimble SX10. Na prvý pohľad zaujala svojim tvarom. Množstvo tých, ktorí ju ešte nevideli prekvapilo, že Trimble SX10 už nemá klasický okulár. Ten nahradila integrovaná kamera, pomocou ktorej vykonávame veľmi presné cielenie na dlhé vzdialenosti pomocou dotykovej obrazovky. Trimble SX10 si mohli vyskúšať ovládať s najnovšou kontrolnou jednotkou Trimble TSC7. Tá sa vyznačuje najnovšími technológiami, vysokým výkon a v kombináciu s novým poľným softvérom Trimble Access 2018 a Windows 10 prináša úplne novú dimenziu merania a využitia kontrolnej jednotky, ako ste boli doteraz zvyknutý. Trimble TSC7  prakticky dokáže nahradiť váš počítač. Vďaka svojmu výkonu tak viete nie len pohodlne pracovať s náročnými dátami akými sú mračno bodov či panorámy vo vysokej kvalite, ale viete si priamo v kontrolnej jednotke tieto dáta spracovať. Či už v kancelárskom softvéri Trimble Business Center, alebo v softvéroch tretích strán.

Predvedená tiež bola novinka v GNSS meraní Trimble Catalyst. Ide o novú myšlienku vo využívaní GNSS dát. Na meranie vám postačuje zakúpiť si malú softvéru anténu Trimble DA1. Potom si už len podľa potreby predplatíte korekcie v presnosti, ktorú potrebujete. Daná presnosť sa Vám potom prenáša do ľubovoľného softvéru vo vašom smartfóne. Vybranú presnosť môžete tak využiť nie len v aplikáciách pre android určených na zber a vytyčovanie dát, ale aj pri navigáciách či aplikáciách na určovanie obsahov. Trimble Catalyst je ideálny pre sezónne merania. Ak napríklad v marci potrebujete geodeticky merať a vytyčovať na centimetre, kúpite si centimetrové korekcie na mesiac a predplatíte si napr. geodetickú aplikáciu Trimble Penmap pre android. Potom napr. potrebujete v septembri budete potrebovať zbierať GIS dáta so submetrovou presnosťou, tak si opäť zaplatíte len danú presnosť na mesiac, a využiť môžete napr. GIS aplikáciu Trimble TerraFlex. Ročne Vás takéto meranie môže stáť menej ako 600 €. Prvotnou investíciou je len anténa za 350 € bez DPH, a potom si už platíte len potrebnú presnosť na obdobie, ktoré potrebujete.

Na výstave sme samozrejme predstavili aj kompletné portfólio GNSS prijímačov Trimble. Najhorúcejšou novinkou je nový model GNSS prijímača Trimble R10. V tomto roku prešla niekoľkými úpravami. Navýšil sa výkon už dosť tak silného spracovania signálov, takže fixácia v teréne je ešte lepšia ako tomu bolo doteraz. Taktiež sa navýšil výkon batérií a softvérové vylepšenia. Navyše všetky antény Trimble dnes môžete využívať aj s mobilnými aplikácia ako napr. Trimble Penmap. Takže na meranie môžete používať aj svoj smartfón. Tí, ktorí vlastníte Trimble R10 viete, čo v teréne všetko dokáže. Tí, ktorí ste len o tom počuli, neváhajte to vyskúšať.

Samozrejme začínajúcich geodetov, ktorí sa chceli vybaviť pre svoje budúce povolanie čo najlepšie, zaujímali naše akciové balíky. Najčastejšie sa informovali ohľadom akciového balíka CHAMPION a Trimble R2. Lákadlom boli aj nové mechanické totálne stanice Trimble C3 Trimble C5. Tí, ktorí vedie, že dnes treba byť efektívny, sa zaujímali najme o integrovaný systém, ktorý kombinuje robotickú totálnu stanicu Trimble  S5, kontrolnú jednotku TSC3 alebo TCU a GNSS prijímač Trimble R2 alebo R8s.

Sme radi, že sme sa mohli tejto konferencii zúčastniť. Taktiež ďakujeme za prejavený záujem o naše produkty. Radi sme sa stretli s našimi zákazníkmi a priateľmi a spoznali nových ľudí, s ktorými sa veríme ešte v budúcnosti uvidíme či už obchodne alebo na inej konferencií.

Autor: Ing. Dominik Laufík