Project Description

Trimble SiteVision

Systém rozšírenej reality

Podrobná špecifikácia
Preneste vaše dáta do reálneho sveta

GNSS presnosť

1 cm

Virtuálna realita

na zemi

pod zemou

Podporované formáty

TBC, SketchUp, Tekla

AutoCAD, Allplan

Trimble SiteVision dokáže umiestniť váš projekt presne do priestoru, vykonávať v teréne merania a vkladať poznámky pre prípadné zmeny projektu. Umožňuje tiež zobrazenie podzemných vedení aj so zobrazením hĺbky.

Vizualizácia v 3D

 • Umiestnite a zobrazte 3D modely v súradnicovom systéme a prezerajte si ho vo virtuálnej realite z ľubovoľného uhla a v skutočnej mierke – nad alebo pod zemou.

Možnosť merania

 • meranie GNSS polohy, elektronické meranie vzdialenosti a rozšírenej reality, možnosť prispôsobenia mierky

Zdieľanie dát v reálnom čase

 • dáta sú online, takže všetky zaznamenané dáta v teréne zdieľate s kanceláriou a viete tak flexibilne vykonávať zmeny bez nutnosti návratu do kancelárie
Chcem viac informácii alebo predvedenie

Využitie SiteVision

 • architektúra
 • projektovanie budov
 • projektovanie ciest
 • projektovanie železníc
 • inšpekcia
 • vyhľadávanie podzemných vedení
 • dokumentácia vedení
 • krajinná architektúra a výstavba
 • rezidenčný rozvoj
 • mestská doprava a plánovanie
 • správa GIS mesta
 • interiérový dizajn
 • správa katastra

Balík SiteVision

Hardvér: 2 950 €  bez DPH

Softvér: 225 €  bez DPH/mesiac

(CM korekcie, cloudové riešenie, SiteVision aplikácia pre Android)

Objednať

Produktové video

Pozrite si ako využiť virtuálnu realitu so SiteVision

Architektúra

Stavebné konštrukcie

Výstavba ciest a inšpekcia

Krajinná architektúra

Projektovanie budov

Rekonštrukcia ciest

Podzemné vedenia