Geotronics Slovakia, s.r.o. získal  začiatkom júna Pečať spoľahlivosti, ktorú  udelilo Národné informačné stredisko Slovenskej republiky.  V roku 2016 bolo hodnotených viac ako 12 tisíc dodávateľov a iba 28,9% z nich toto ocenenie získalo. Medzi nimi aj Geotronics Slovakia, s.r.o. Kritériá hodnotenia boli  zamerané na posudzovanie dodržania zmluvne deklarovaných požiadaviek,  počtu reklamácií a dodržiavania spôsobu a kvality plnenia plynúcich zo zákaziek verejného obstarávania.

V danom odvetví bolo hodnotených 169 062 subjektov a  hodnotenie prebiehalo počas januára až mája 2016 u vybraných firiem, ktoré sa stali víťazmi verejných súťaží.  My sme sa v  kategórií „výška produktivity práce“ umiestnili na úrovni 99,39%. V kategórií „výška tržieb“ na úrovni 98,77% a podľa počtu zamestnancov sme získali umiestnenie na úrovni 96,72%.

Pečať spoľahlivosti poukazuje na serióznosť a odbornosť Geotronics Slovakia, s.r.o.  pri realizácii projektov verejného obstarávania. Predovšetkým je však známkou vysokej spokojnosti zo strany samotných obstarávateľov.

„Geotronics Slovakia, s.r.o. oslavuje tento rok 10. výročie a toto ocenenie len potvrdzuje náš správny prístup k zákazníkom. V spoločnosti máme odborníkov špecializovaných na GIS a geodetické zariadenia, ktorí zodpovedajú za komunikáciu a servis so zákazníkmi. Obstarávajú tovar a služby v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Získanie Pečate spoľahlivosti si veľmi vážime. Zároveň nás však zaväzuje k zvyšovaniu kvality poskytovaných služieb a k spokojnosti našich zákazníkov,“ povedal Rastislav Hrdlovič, konateľ Geotronics Slovakia, s.r.o..

V mene celého tímu všetkým naším zákazníkom ďakujeme.