Geotronics Slovakia, s.r.o. vykonáva okrem predaja geodetických a GIS zariadení aj zapožičiavanie predávaných zariadení.

Potrebujete vykonať jednorázovú prácu a nemáte na ňu vyhovujúce zariadenie?

Získali ste zákazku, ktorú potrebuje vyhotoviť čím skôr a nemáte dostatok zariadení?

Tak nás neváhajte kontaktovať alebo nás priamo navštívte v našej spoločnosti Geotronics Slovakia, s.r.o., Račianska 77/A, 831 02 Bratislava, a my Vám prístroje požičiame.

Cenník prenájmu

Príslušenstvo z www.g-shop.sk v hodnote nižšej ako 1 000 € bez DPH

10 € bez DPH / 1 deň

Príslušenstvo z www.g-shop.sk v hodnote vyššej ako 1 000 € bez DPH

20 € bez DPH / 1 deň

Metrové/submetrové GIS zariadenia Trimble

Kontrolné jednotky Trimble

Snímkovací rover Trimble V10

Mechanická totálna stanica Trimble C5

Servo totálna stanica Trimble S6

40 € bez DPH / 1 deň

Decimetrové/centimetrové GIS zariadenia Trimble

GNSS zostava Trimble R2

Jednomužné totálne stanice Trimble S7

50 € bez DPH / 1 deň

GNSS zostava Trimble R12 – určená pre meranie v náročných GNSS podmienkach

100 € bez DPH / 1 deň

Skenovacia totálna stanica Trimble SX10  – dosah skenovania 600 m (26 600 bodov/sek)

250 € bez DPH / 1 deň

3D laserový skener Trimble TX8 – dosah skenovania 120 m (1 000 000 bodov/sek)

300 € bez DPH / 1 deň

Kancelársky softvér na spracovanie a analýzu mračna bodov Trimble RealWorks

40 € bez DPH / 1 deň

Obsluha zariadenia našim zamestnancom v teréne – pomoc pri meraní

30 € bez DPH / 1 hod + doprava

Spracovanie nameraných dát našou spoločnosťou

30 € bez DPH / 1 hod

Pozn.:

V prípade potreby bude zariadenie zaškolené.

GNSS prijímače využívajúce VRS sieť majú v rámci ceny predplatený účet na SKPOS a zabudovanú SIM kartu pre príjem korekcií.

Softvér Trimble Business Center alebo Trimble RealWorks si môžete ZADARMO nainštalovať na 30 dní ako trial verziu.

Zariadenia si viete rezervovať:

1.) telefonicky na čísle +421 238 105 232 alebo na mobilných číslach +421 918 579 733 alebo +421 918 868 633

2.) e-mailom na obchod@geotronics.sk

3.) vyplnením dotazníka

Kontaktný formulár:

1. Vložte svoje kontaktné informácie*


2. Napíšte nám o aké informácie máte záujem:*