Project Description

Delair UX11

Bezpilotné lietadlo

Podrobná špecifikácia
Efektívne UAV pre fotogrametrické mapovanie veľkých rozľahlých plôch, ako aj malých území

Výdrž

59 min

122 m AGL

1.7 cm GSD

PPK technológia

1 cm GNSS presnosť

S bezpilotným lietadlom Delair UX11 PPK mapujete rozľahlé územia bezpečne, rýchlo a efektívne, pričom dosahujete geodetickú presnosť zo vzduchu, bez použitia vlícovacích bodov !

Kľúčové vlastnosti Delair UX11 PPK:

 • Doba letu 59 min
 • Váha 1.5 kg (aj s batériou)
 • Rozpätie krídel 1.1 m
 • Rýchlosť letu 54 km/h
 • Zabudovaná PPK technológia – nie sú potrebné vlícovacie body!
 • Vzlet hodením z ruky, pristávanie jemne na brucho – podporované zabudovaným elektronickýcm diaľkomerom EDM
 • plne integrovaná 21.4 MPix RGB kamera
 • Delair CMOS senzor, globálna uzávierka, bez distorzie
 • 1.7 cm GSD & 122 m výška letu & 2.1 km2 pokrytie
 • Živý náhľad RGB snímok na displeji tabletu s možnosťou úpravy nastavení kamery počas letu
 • Komunikácia cez 2.4 GHz rádio & 3G/4G internet
 • Komunikačný dosah cez rádio 3 km (CE), 5 km (FCC)
 • Komunikačný dosah cez 3G/4G internet – neobmedzený podľa pokrytia
 • Plánovanie letu, ovládanie a bezpečnostné pokyny prostredníctvom Android aplikácie Delair Flight Deck
 • PPK spracovanie trajektórie a export snímok v cm presnosti v softvéri Delair After Flight
 • Jednoduchá preprava celého systému Delair UX11 v ľahkom odolnom ruksaku
 • Dáta s Delair UX11 sú priamo kompatibilné so softvérom Delair Aerial Inteligence
 • Delair Aerial Inteligence – online cloudový fotogrametrický softvér
 • Užívateľ si stiahne hotový produkt – mračno bodov, DSM, ortofotomozaiku, zdieľa produkt online, vykonáva výpočty a analýzy v modernom online prostredí
 • Dostupné analýzy pre oblasti: Povrchové bane a Lomy, Výstavba a Stavebníctvo, Poľnohospodárstvo a Lesníctvo, Elektrické vedenia a Koridory

Chcem viac informácii alebo predvedenie

Aplikácie/možné výstupy:

 • geodézia, mapovanie, GIS,
 • výstavba, monitoring, priemysel
 • povrchové bane, lomy
 • pozemkové úpravy, životné prostredie
 • ortofotomapy a ortosnímky
 • digitálne modely terénu a reliéfu
 • husté mračná bodov, TIN modely
 • vrstevnicové plány, výškové profily
 • výpočty plôch a kubatúr
 • vektorizácia, klasifikácia objektov do tried
 • detekcia kolízií elektrických vedení vs. vegetácie, analýza poľnohospodárskych plodín, atď.

Obsah balenia

14 295 €  bez DPH

Objednať

Produktové video

Špecifikácia

Odporúčané príslušenstvo

Batéria pre Delair UX11

Súvisiace produkty

Trimble UX11 AG

UAV pre poľnohospodárov

Trimble Business Center Advanced

Kancelársky softvér

Trimble R8s

GNSS prijímač

Trimble Geo 7X

Ručný GNSS prijímač